GEGEVENSBESCHERMING

Functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

U kunt hem bereiken via:

Bornemann Consulting GmbH

Im Fliegerhorst 10

38642 Goslar

Contactpersoon: Ulrich Zimmer

Tel.: +49(0)511 16592-321

Fax.: +49(0)511 16592 329

E-mail: dsb@bornemann.net

 

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en aanbiederaanduiding

(1) Fijn dat u onze websites bezoekt en hartelijk dank voor uw belangstelling. De bescherming van uw privésfeer bij het gebruiken van onze websites is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van deze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u als persoon betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

(2) Met betrekking tot de dienstverlener volgens §13 Duitse telemediawet (TMG) en verantwoordelijke instantie volgens §3 lid 7 Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG) verwijzen wij naar de bedrijfs- en contactgegevens in ons impressum.

Gegevensveiligheid

Wij voeren actuele technische maatregelen uit om de gegevensveiligheid te waarborgen, met name om uw persoonsgerelateerde gegevens te beschermen tegen gevaren bij de gegevensoverdracht en tegen het vergaren van informatie door derden. De door ons verzamelde en geregistreerde persoonsgegevens worden op bijzonder beveiligde servers opgeslagen. Deze worden door technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen het verlorengaan, vernietigen, verkrijgen, veranderen of verspreiden van uw gegevens door onbevoegde personen. Toegang tot uw gegevens hebben slechts enkele, hiertoe bevoegde personen. Deze zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers. Al onze medewerkers zijn verplicht om deze vertrouwelijk te behandelen.

Verzamelen van persoonsgegevens bij informatief gebruik

(1) Bij puur informatief gebruik van de website, dus als u zich niet aanmeldt bij de website, regsitreert of ons anderszins informatie toestuurt, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser naar ons stuurt, om u het bezoeken van onze website mogelijk te maken. Dat zijn:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Verschil tijdzone t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Steeds verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waar de aanvraag vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en het oppervlak daarvan
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) De logbestanden worden gebruikt voor statistieke doeleinden en om de website te verbeteren. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld eventuele fouten herkennen zoals onjuiste links. Wij zullen gebruiksprofielen slechts onder pseudoniem aanmaken, indien u dit niet afwijst. Gebruiksprofielen worden in dat geval nooit samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. In combinatie met uw gebruik van de website wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer geregistreerd. Met het IP-adres kan de gebruiker van de website eventueel geïdentificeerd worden. Een hierop gerichte analyse van de volgens lid (1) geregistreerde IP-adressen voeren wij echter niet uit. De IP-adressen worden uitsluitend op statistieke basis in geanonimiseerde vorm geanalyseerd.

Cookies

(1) Wanneer u de website gebruikt, worden cookies opgeslagen op uw computer. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf worden opgeslagen, gekoppeld aan de door u gebruikte browser en die naar de instantie die het cookie plaatst (in dit geval dus wij) bepaalde informatie stuurt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Zij zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om bij een volgend bezoek van u te kunnen zien of u een account heeft bij ons. Doen wij dat niet dan zou u zich bij ieder bezoek opnieuw moeten aanmelden.

(2) Deze website maakt in de volgende omvang gebruik van cookies:

 • Transient cookies (tijdelijk gebruik)
 • Persistent cookies (tijdelijk beperkt gebruik)
 • Third-Party cookies (van derden, volgens de afzonderlijke informatie).

(3) Transient cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Dat zijn met name session cookies. Deze slaan een zogenaamde Session-ID op, waarmee diverse verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie gekoppeld kunnen worden. Uw computer kan hierdoor herkend worden, wanneer u de website nogmaals bezoekt. De session cookies worden gewist, wanneer u uitlogt of de browser sluit.

(4) Persistente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd gewist, deze kan per cookie verschillen. U kunt de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser altijd wissen.

(5) Cookies, die niet technisch noodzakelijk zijn om onze dienst te leveren, worden slechts gebruikt wanneer u hiermee akkoord gaat. U kunt te allen tijde herroepen dat u hiermee akkoord gaat. Uw instemming kunt u aan ons meedelen door de instelling van de browser, door vast te leggen dat u vooraf geïnformeerd wilt worden over het plaatsen van cookies en dat deze pas geaccepteerd worden, wanneer u dat uitdrukkelijk bevestigd. Op deze manier kunt u ook vastleggen dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of principieel uitsluit. U kunt uw browserinstellingen geheel naar wens configureren en bijv. het accepteren van Third-Party-Cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter op, dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunnen worden gebruikt.

Gebruiken van functies van onze website

(1) Behalve puur informatief gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Daarvoor moeten over het algemeen andere persoonsgegevens worden opgegeven, die wij gebruiken om de betreffende dienst te kunnen leveren. Wanneer aanvullende vrijwillige gegevens mogelijk zijn, wordt dat overeenkomstig aangeduid.

(2) Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend, wanneer u die uit zichzelf ter beschikking stelt bij de registratie, door het invullen van contactformulieren of het verzenden van e-mails, in het kader van het bestellen van producten of diensten, bij verzoeken of het aanvragen van materiaal. Dan verzamelen wij de informatie die bij het opnemen van contact wordt gegeven. Daartoe behoren met name namen en verstuurde contactgegevens, datum en reden voor het opnemen van contact. De van u geregistreerde persoonsgegevens zullen wij uitsluitend gebruiken om de door u gewenste producten of diensten te leveren, of voor andere doelstellingen waarmee u heeft ingestemd of die worden beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Informatie voor onze klanten inzake reclame

Na het verkopen van producten of diensten behouden wij ons het recht voor om u reclame voor onze producten te sturen aan het voor de bevestiging van de bestelling meegedeelde e-mailadres. Hetzelfde geldt voor het gebruiken van adresgegevens voor het maken van reclame voor eigen producten evenals reclame voor aanbevelingen voor goederen en diensten van derden per brief. Het is te allen tijde mogelijk om deze reclame af te wijzen, bijvoorbeeld door een link in de newsletter of direct via de in het impressum genoemde contactgegevens. U mag altijd informatie opvragen over de van u bij ons opgeslagen gegevens evenals een rectificatie hiervan eisen. Wij zullen per omgaande voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot wissing of blokkering.

Externe links

Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt alleen voor deze website. Om u zo optimaal mogelijk te informeren vindt u op onze website ook links die verwijzen naar de websites van derden. Voor zover niet duidelijk herkenbaar, wijzen wij erop dat het slechts om externe links gaat. Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt niet voor deze andere aanbieders. Wij adviseren u wanneer u deze website verlaat om de richtlijn inzake gegevensbescherming van iedere website zorgvuldig door te lezen.

Meer informatie en recht van inzage

(1) U heeft het recht om te allen tijde informatie van ons te verlangen over de van u bij ons opgeslagen gegevens, evenals over hun herkomst, over ontvangers of categorieën van ontvangers, waaraan deze gegevens worden doorgegeven en over het doel van het opslaan.

(2) Mocht u nog vragen hebben over het thema ‘gegevensbescherming’, verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf. Het contactadres vindt u hieronder. Hier kunt u ook navragen welke informatie van u bij ons is opgeslagen. Verder kunt u informatie, verzoeken inzake wissen of rectificatie van uw gegevens en ook graag ideeën altijd per e-mail of brief aan het volgende adres sturen:

Brigitte Küchen

H. Frickemeier Möbelwerk GmbH

Boschstraße 17

D-32120 Hiddenhausen

Tel. +49(0)5223 9822 0

Fax +49(0)5223 9822 40

Wijzigingen in de verklaring inzake gegevensbescherming

Wij zullen deze verklaring indien nodig actualiseren, om deze aan te passen aan de inhoud van de website en in het algemeen aan de juridische veranderingen. De door u op onze website eventueel verstrekte toestemmingen (bijvoorbeeld voor het ontvangen van een e-mail-newsletter) hebben wij al verwerkt en opgeslagen. De inhoud van deze toestemmingen kunt u altijd bij ons opvragen.